ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera Liceum Sztuk Plastycznych im. O. Boznańskiej
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera
Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 
  • Perspektywy
  • Podium maturalne

Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej ZŁOTY WAWRZYN 2014

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży ZŁOTY WAWRZYN 2014. Uczniów chętnych do wzięcia udziału w Przeglądzie prosimy o kontakt z p. Patrycją Swierczyną.

 

 

Regulamin Przeglądu:
1. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości w życiu młodego pokolenia.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie powiatu wodzisławskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie przekroczyli 21 roku życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy lub prozy literackiej (nie więcej niż 3 strony) wyłącznie w druku, w trzech egzemplarzach. (czcionka 12-14 interlinia 1,5)

4. Uczestnik może wysłać tylko po jednym zestawie utworów z kategorii poezji i prozy.
5. Do każdej pracy konkursowej opatrzonej godłem, znakiem lub pseudonimem (obok godła na kopercie z przesyłką koniecznie należy podać wiek autora i poziom edukacyjny) należy dołączyć zaklejoną kopertę z informacją dotyczącą autora: godło, imię, nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
6. Na konkurs nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach oraz ogłaszane drukiem.
7. Termin nadesłania prac do 28 lutego 2014. (data stempla pocztowego) na adres ośrodka:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Os. 1 Maja 16 A, 44-304 Wodzisław Śl. Z dopiskiem na kopercie: „ZŁOTY WAWRZYN", (+poziom szkoły)
8. Jury konkursu pracować będzie w trzech zespołach, odpowiednich do trzech poziomów edukacyjnych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne; dokona przeglądu nadesłanych tekstów i wyłoni laureatów w kategorii poezji i prozy – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
9. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminu, nie zostaną ocenione.Ogłoszenie wyników Przeglądu nastąpi w marcu 2014 roku. Finał Przeglądu odbędzie się 20 marca 2014r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. Laureaci otrzymają powiadomienia. Lista laureatów zostanie opublikowana w „Biuletynie Metodycznym".

Doradcy metodyczni:
Katarzyna Hawel, Marek Krupa

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok